Leerlingen graven naar oudheid

Ze deden dit op een braakliggend terrein achter hun school, waar binnenkort een nieuw lokaal komt.
Medewerkers van het Archeologisch Centrum Zeeland dachten dat er wel eens iets van oudheidkundige waarde in de grond zou kunnen zitten. Het enige wat de leerlingen aantroffen was een stuk muur en wat scherfjes in de klei.