Opening nierdialysecentrum Banjaard

Nierpatiënten kunnen zo op het vakantieadres hun bloed laten spoelen.
Ze hoeven daarvoor niet meer naar het ziekenhuis. Het dialysecentrum heeft deze zomer al gedraaid.
Zo'n 60 patiënten hebben er gebruik van gemaakt. Inmiddels is het centrum weer gesloten.
Het is de bedoeling dat het dialysecentrum in de toekomst het hele jaar open blijft.