Veere ziet niets in plannen Remkes

Volgens Wisse zijn de voorzieningen in zijn gemeente daar niet op berekend.
Remkes vindt dat er moeilijk onderscheid kan worden gemaakt tussen permanent bewoonde woningen en recreatiewoningen. Hij wil daarom dat gemeenten zelf gaan beoordelen welke woningen voor permanente bewoning in aanmerking komen en welke niet.