Internaat start met opvang kinderen

In het internaat worden al 40 jaar lang schipperskinderen van zes jaar en ouder opgevangen.
Omdat het aantal kinderen afneemt en er grote behoefte is aan 24-uurs opvang, worden de activiteiten uitgebreid met een kindercentrum. Op 24 en 25 november kunnen belangstellenden een kijkje nemen.