Eis zes maanden voor verduistering

Dit wegens verduistering in dienstbetrekking.
In de periode van mei tot en met augustus 1998 verduisterde de man in totaal ruim 187.000 gulden van de stichting. Het geld gebruikte hij om een schuld, veroorzaakt door een vorige verduistering, af te lossen.