Kokkelvissers dienen schadeclaim in

De vissers doen dat omdat ze nog steeds niet hebben gehoord of ze in de Oosterschelde mogen vissen.
Inmiddels is het vangstseizoen bijna afgelopen. De Producentenorganisatie Kokkelvisserij had het verzoek zes maanden geleden al ingediend.
Volgens de vissers heeft Faber de verwachting gewekt dat ze ruim voor het begin van het seizoen zou beslissen.