Cokesfabriek overgedragen aan Heros

Dat bedrijf gaat er grondstoffen voor de wegenbouw produceren.
De cokesfabriek moest vorige zomer dicht, vanwege de steeds lager wordende wereldprijs van cokes. Op dit moment zijn twaalf personeelsleden in dienst die ook werkzaam waren op de cokesfabriek.
De komende jaren wordt een personeelsuitbreiding verwacht van 35 tot 40 personen.