Zorg krijgt 160 miljoen extra

Het geld wordt gebruikt om de wachtlijsten in de thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen te verkleinen.
Volgens het Zorgkantoor Zeeland, het overkoepelende orgaan voor de zorg, kunnen met de 160 miljoen gulden alleen de meest schrijnende gevallen worden opgelost. Om de wachtlijsten verder terug te dringen is nog eens 50 miljoen per jaar extra nodig.