Klaverblad geschokt na buzzerkraak

Hackers hebben informatie die huisartsen aan elkaar doorgaven via buzzers onderschept en op Internet gezet, zoadat iedereen het kan lezen.
Het bedrijf Callmax in Eindhoven, dat de buzzers levert aan huisartsen, gaat juridische stappen ondernemen tegen de hackers.