Ambtenaren vrezen overspannenheid

Niet alleen moet het gemeentelijk apparaat per 1 januari 2002 overschakelen op de Euro, ook moet de financiële afdeling van de gemeente rekening houden met een nieuwe regeling voor de afdracht van de BTW.
Burgemeester en Wethouders van Noord-Beveland vragen de Tweede kamer nu de BTW-regeling pas een jaar later in te voeren.