Minister neemt geen besluit tunnel

Verschillende kamerfracties vroegen of het project een grotere prioriteit kan krijgen.
De minister betwijfelt of de tunnel wel genoeg automobilisten trekt om het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken. Ze wil niet alleen de overheid voor de tunnel laten betalen.
Ze zal pas definitief beslissen alsde provincie Zeeland een haalbaarheidsstudie heeft afgerond.