Aantal werklozen in Zeeland gedaald

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen.
De andere provincies scoorden beter. Zo daalde het aantal werklozen in Overijssel met ruim een kwart.
Het werkloosheidspercentage in Zeeland is op dit moment 2,6 procent. Dat is op de drie noordelijke provincies na het hoogst van Nederland.
Dat wordt mede veroorzaakt door de grote hoeveelheid seizoensarbeid in Zeeland.