Aantal peuters in speelzaal stabiel

De belangstelling voor verblijven waar kinderen de hele dag terechtkunnen, groeit nog wel.
Welzijnsorganisatie Scoop heeft dat uitgezocht. Op korte termijn verwacht Scoop nogal wat personeelproblemen bij de Zeeuwse peuterspeelzalen.
De leidsters zijn nu relatief oud en veel van hen missen de juiste opleiding. Maar jonger personeel is moeilijk te vinden.