Fracties zijn tegen speeltuinbeleid

De fracties gingen niet akkoord met het plan om alle bewegende toestellen te vervangen door vaste attracties.
Ze dwongen het college van B en W opnieuw te gaan praten met de speeltuinbesturen. Bovendien worden adviseurs van buitenaf ingeschakeld.
Zonder bewegende toestellen denkt Veere zich in te dekken bij eventuele ongelukken in de speeltuinen.