Opleverdatum tunnel november 2003

Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt door de tunnelbouwers.
Door ernstige tegenslagen met onder andere het boorproces was het al een tijd duidelijk dat de eerder gestelde datum van 15 maart 2003 niet haalbaar is. Op dit moment maakt het boorproces goede vorderingen.
De boormachines zijn het diepste punt gepasseerd en boren gemiddeld 12 meter per dag.