RvS buigt zich over kernafval Covra

Dit keer werden bezwaren behandeld van de provincie Zeeland en van actiegroepen als Greenpeace en Miljoenen zijn Tegen.
Zij vragen zich af of die opslag niet gevaarlijk is. De landsadvocaat probeerde deze bezwaren van tafel te vegen.
Volgens hem voldoet het Covra-gebouw aan alle veiligheidseisen. De Raad van State doet binnen twee maanden uitspraak.