Zeeland ondertekent regioconvenant

Het gaat om het regioconvenant.
Daarin staan afspraken om samen plannen te maken op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied. De bedoeling van de overeenkomst is rijksbeleid en provinciaal beleid beter op elkaar af te stemmen.
De ondertekening vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.