Water Volkerak-Zoommeer slechter

Dat vindt de Zeeuwse Milieufederatie.
Er moet snel worden ingegrepen om te voorkomen dat het meer een 'zoete dood' sterft. Het water wordt steeds troebeler doordat het fosfaatgehalte stijgt door de aanvoer van voedselrijk water van riviertjes uit Brabant.
Ook de jaarlijks terugkerende periode met blauwalgengroei duurt steeds langer.