Bevelandse woningcorporaties samen

De corporaties hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.
De corporaties, die samen 4000 huurwoningen beheren, verwachten dat ze door de fusie efficiënter en klantgerichter kunnen werken. Voor de 38 personeelsleden zal een sociaal plan worden gemaakt.
Daarin komt in ieder geval te staan dat geen gedwongen ontslagen zullen vallen.