Zeeuws Museum verdedigt directeur

De medewerkers vinden dat de positie van hun directeur ten onrechte ter discussie staat, nu het Zeeuws Museum in de financiële en personele problemen is geraakt.
Volgens de medewerkers zijn de problemen niet te wijten aan directeur Spaander, maar aan de politiek. Die stelt te weinig financiële middelen beschikbaar.