"Liever vlas dan erwten en bonen"

Het CDA in het Europees Parlement heeft voorgesteld om op de grond die de telers braak moeten laten liggen gewassen als erwten en bonen te kweken.
Die producten zouden als diervoeding kunnen worden gebruikt, in plaats van beendermeel. Een eigenaar van een vlasbedrijf in Sint-Jansteen wil liever geen grond braak laten liggen, omdat er volgens hem geen vlasoverschot bestaat.