Delta mogelijk nationaal landschap

Dat staat in de vijfde nota Ruimtelijke Ordening, die door het kabinet is aangenomen.
Een nationaal landschap is een gebied waar cultuurhistorische en landschappelijke waarden een extra impuls kunnen krijgen. De provincie Zeeland moet daarvoor het gebied wel aanwijzen en beschermen.