Rijk steunt stedenbanden met België

Dat staat in de vijfde nota Ruimtelijke Ordening, die door het kabinet is aangenomen.
De bedoeling is dat de steden in zo'n netwerk met elkaar afspraken maken over de bouw van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden. De regering trekt één miljard gulden uit voor het ondersteunen van stedennetwerken.