Schadeclaim asbest binnen vijf jaar

Nu is dat nog dertig jaar.
De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan. Ook een aantal oud-werknemers van De Schelde in Vlissingen is asbestslachtoffer.
Hun belangen worden behartigd door Coen Hendriks uit Oost-Souburg. Omdat de ziekte zich vaak pas na jaren openbaart, vreest Hendriks dat veel mensen wegens verjaring buiten de boot vallen.