Tragel wil bedrijvenhal in Hulst

Tragel behartigt de belangen van verstandelijk gehandicapten op het gebied van zorg, wonen en dagbesteding.
Anders dan in een sociale werkplaats is het niet de bedoeling om winst te maken. Als alles volgens plan gaat, zal nog voor de bouwvakvakantie van 2001 de eerste spa de grond in gaan.