Patiënten verhuizen binnen De Honte

Ze verhuizen naar een verdieping hoger of lager en worden geselecteerd naar de aard van hun ziekte of operatie.
Dit is nodig omdat er een tekort was aan ruimte en bedden op de intensive care. Door de specialismen samen te voegen en opnieuw over de afdelingen te verdelen is extra ruimte gecreëerd.