Grond in Terneuzen is verontreinigd

Een plantsoen is daar verontreinigd met onder meer zware metalen.
Ook is op de plaats waar tot 1977 een tankstation stond het grondwater verontreinigd. De bewoners hebben donderdag een brief van de gemeente in de bus gehad, met daarin uitleg over het bodemonderzoek.
Zodra het onderzoek is afgerond, krijgen de bewoners meer informatie.