SP verzet zich tegen tarieven Delta

Delta kondigde die verhoging vorig jaar al aan, maar nu de rekeningen binnenkort in de bus zullen vallen, groeit het verzet.
De SP gaat de komende weken nog meer handtekeningen inzamelen. Op 1 februari worden de handtekeningen aangeboden aan Delta Nutsbedrijven.