Wadi's tegen vocht in 72 woningen

Op initiatief van woningbouwvereniging Beter Wonen begint de gemeente met de aanleg van een afwateringssysteem, geïnspireerd op greppels, zogenaamde wadi's. De gemeente wil -als de aanpak in Scherpenisse succesvol blijkt- ook andere wijken met vochtproblemen op deze manier aanpakken.