Hoge Raad spreekt Van Dijke vrij

De Hoge Raad heeft beslist dat opmerkingen van Van Dijke over homo's niet strafbaar zijn.
Vijf jaar geleden vergeleek Van Dijke in het blad Nieuwe Revu homoseksualiteit met fraude. Volgens de Hoge Raad moeten die uitlatingen in een breder verband worden gezien.