Geen provinciegeld tegen spijbelen

Het dagelijks bestuur van de provincie heeft besloten geen geld te geven aan Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen om vroegtijdige schooluitval en schoolverzuim tegen te gaan.
Dat betekent geen geld voor het begeleiden van spijbelende leerlingen.