Lijkbezorging Schouwen duurder

Volgens het voorstel dat maandag in een commissievergadering werd besproken gaat het om een verhoging van 35 procent.
De RPF heeft becijferd dat als de plannen doorgaan de verhoging nog forser zal uitvallen. RPF-raadslid Van den Berghe zegt goede hoop te hebben dat het college van burgemeester en wethouders terugkomt op het voorstel.