Aanpak van criminaliteit in de wijk

In overleg met politie en de burgemeesters wordt per gemeente een plan van aanpak gemaakt.
Op die manier moeten geluidsoverlast, zinloos geweld en milieu-overtredingen worden tegengegaan. De wijkaanpak is een initiatief van de nieuwe hoofdofficier van justitie Jan Eland.
Eland is opvolger van mr. Bouman, die medio vorig jaar naar Den Haag vertrok.