Advies restauratie van oude schepen

De Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen beoordeelt voortaan of het zin heeft om een restauratie te subsidiëren, of dat het weggegooid geld is.
De provincie krijgt steeds meer subsidieverzoeken voor het opknappen van hoogaarzen en hengsten, maar ook van klippers, boeier-aken en Zeeuwse ponen.