Toegang kanaal Kamperland verzand

Vóór de ingang van het kanaal is een zandbank ontstaan.
Schepen die wekelijks zand en grind brengen, kunnen niet meer vol worden beladen. Het probleem is vooral nijpend geworden door forse verlaging van het waterpeil in het Veerse Meer.
Binnenkort wordt overleg gepleegd om een oplossing te zoeken. Het Veerse Meer valt onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.