Waarschuwing voor brokstukken Mir

Daarvoor waarschuwt het ministerie van defensie in een notitie, die verstuurd is aan diverse ministeries.
Rusland wil de Mir in de Stille Oceaan laten neerstorten. Toch is de kans één op tienduizend dat brokstukken op 27 februari neerkomen in Zeeland.
Maar volgens planetarium Artis is de kans dat een vliegtuig neerstort groter. De regionale brandweer is op de 27ste in verlichte staat van paraatheid.