Pastoor Sas niet tegen homohuwelijk

Bisschoppen in Nederland willen niet dat priesters en pastoors een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen inzegenen.
Volgens Erpelinck is er een verschil in woordgebruik. Een huwelijk is volgens de juridische kerkelijke normen iets anders dan de inzegening van een verbintenis.
Daarom heeft de pastoor daar geen enkele moeite mee.