Standpunt ZLTO over parallelwegen

Dat is het standpunt van de landbouworganisaties ZLTO en Agrarisch West-Zeeuws-Vlaanderen.
Voor de aanleg van de N 61 liggen verschillende varianten klaar. Die variëren van een weg met 4 rijsroken tot een gewone rijksweg.