Inmenging in discussie ziekenhuis

Zo kunnen het college van B en W, de provincie en de raad van bestuur van het ziekenhuis één dezer dagen een brief verwachten van de heer De Korte uit Bruinisse.
Hij vindt dat de raad van bestuur zakelijker naar het ziekenhuis moet kijken. Om zo wellicht meteen een einde te maken aan bepaalde wachtlijsten in de zorgsector.