Boeren mogen viskwekerij beginnen

Het gaat niet goed met de landbouw en daarom zoeken steeds meer agrariërs neveninkomsten.
De huidige regelgeving laat een viskwekerij nog niet toe. Om aantasting van het landschap te voorkomen stelt het provinciebestuur wel een aantal voorwaarden aan deze nieuwe bron van inkomsten.