Illegale opvang vogels aangepakt

Volgens de Vogelwet mogen beschermde vogels alleen worden gehouden in erkende asiels om illegale handel in vogels te voorkomen.
Iemand op Walcheren die gewonde vogels bij zich thuis verzorgde, kreeg daarom onlangs een waarschuwing van de AID. Beschermde vogels moeten naar opvang De Mikke in Middelburg of naar een ander erkend centrum.