Dwangsom voor tankstations Schouwen

Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente.
Van de zeven die niet aan de eisen voldoen, zijn er drie bezig met aanpassingen en moeten er twee de zaak nog administratief op orde brengen. Tegen twee tankstations begint de gemeente een dwangsomprocedure, waardoor ze binnen drie maanden maatregelen moeten hebben genomen om boetes te ontlopen.