Miljoenen Europese subsidie zoek

Waar al dat geld precies is gebleven is niet duidelijk.
Arbeidsvoorziening Zeeland heeft waarschijnlijk 5 tot 6 miljoen gulden gekregen. In de boekhouding van het Arbeidsvoorziening en het Europees Sociaal Fonds is niet te vinden waar de subsidie is gebleven.
De Europese Unie wil nu mogelijk de miljoenen terugeisen.