Inburgeringscertificaten uitgereikt

Het diploma is een bekroning op de cursus die ze het afgelopen jaar hebben gevolgd.
Daarin leerden ze de eerste beginselen van de Nederlandse taal en werd hen verteld hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De inburgeringscursus is verplicht voor iedereen van buiten de Europese Unie die zich in Nederland wil vestigen.