Ruim twee ton nodig voor Jeugdzorg

Zo'n 40 jongeren kunnen niet worden opgevangen in een pleeggezin, omdat het geld op is.
Om de problemen op langere termijn op te lossen is nog meer geld nodig. De betrokken instanties willen zo snel mogelijk om de tafel gaan zitten om een oplossing voor dit probleem te vinden.