Dorp Valkenisse beschermd gebied

De historische resten van het dorp, buitendijks vlak bij Waarde, komen weer boven water, door de verandering van de stroming in de Westerschelde.
Archeologen hebben veel last van zogenaamde schatgravers. Met de beschermde status kunnen schatgravers, volgens provinciaal archeoloog Van Dierendonck, beter worden aangepakt.