Ezels spelen rol in protestactie

Zij stonden voor het stadhuis in Sluis.
Binnen pleitten drie gedeputeerden nogmaals voor herindeling. Een actiegroep hiertegen vindt dat het dagelijks bestuur uit ezels bestaat.
De bevolking is in meerderheid tegen herindeling, maar toch probeert de provincie steeds weer de gemeenten te overtuigen van het nut daarvan.