Twee scholengemeenschappen heropend

De school is het afgelopen jaar verbouwd en vergroot om aan de eisen te voldoen van het nieuwe tweede fase onderwijs.
Voor de opening was de school aangekleed in Grieks-Romeinse sfeer. Na de feestelijkheden in De Rede, vertrok minister Hermans naar Hulst waar hij het vernieuwde Reynaertcollege mocht openen.