Boeren kunnen bedrijfjes opzetten

Daarover zijn afspraken getekend tussen de provincie, ZLTO en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.
Tot nu toe zijn de regels zo streng dat boeren op hun terrein hooguit een mini-camping kunnen starten. Voor de provincie zit het voordeel van de afspraken in het onderhoud van het platteland.
Als boeren meer verdienen ziet het platteland er beter uit, aldus de provincie.