Subsidie voor Zeeuwse monumenten

Staatssecretaris Van der Ploeg heeft 14 miljoen gulden toegekend aan de zogenoemde Zeeuwse kanjermonumenten.
Dat zijn belangrijke monumenten die dringend aan restauratie toe zijn. Het gaat om de kademuren van Goes, de hervormde kerken van Tholen en Kapelle, de vestingwerken in Hulst, het badpaviljoen in Domburg en de Oranjemolen in Vlissingen.